Na inicijativu ASECAP-ovog stručnog odbora za sigurnost prometa COPER II i zahvaljujući suradnji s austrijskim ASFINAG-om kao domaćinom događanja te uz aktivno sudjelovanje članica, institucija EU i ključnih sudionika konferencije, u Beču je 3. ožujka 2015. godine održana 8. godišnja konferencija o sigurnosti prometa na autocestama.

Opširnije: 8. ASECAP-ova konferencija o sigurnosti prometa na autocestama

Nakon što je u studenom 2013. u Lisabonu organizirana prva radionica na temu marketinga među članicama ASECAP-a, dobar odaziv i aktivno sudjelovanje članica, potaknulo je organizaciju druge radionice koja se održala u veljači ove godine u Parizu. Radionica je održana u sjedištu francuskog udruženja autocesta ASFA-e uz gotovo 30-tak sudionika iz 10 različitih zemalja.

Opširnije: 2. ASECAP-ova radionica o marketingu održana u Parizu

U travnju 2015. godine objavljeno je novo izdanje Nacionalnog izvješća HUKA-e za 2014. godinu. Publikacija donosi godišnji pregled podataka o izgradnji autocesta, puštanju u promet novih dionica, statističke podatke o prihodima, prometu i prometnih nezgodama svih društava za autoceste te kratkoročne i dugoročne planove društava koje gospodare autocestama. Izdanje Nacionalnog izvješća HUKA-e dostupno je na hrvatskom i engleskom jeziku.

Opširnije: Objavljeno Nacionalno izvješće o autocestama za 2014. godinu

Soba 2 Stola© 2004-2023 Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine - HUKA
Sva prava zadržana.