U ovoj publikaciji donosimo vam kratak i jasan prikaz ključnih pokazatelja poslovanja društava za gospodarenje autocestama u Hrvatskoj. Ključne brojke za 2021. godinu  prikazuju razvoj mreže, broj tunela, mostova i drugih objekata na autocestama, prihode od naplate cestarine, investicije, broj prevezenih kilometara, promet, sigurnost te broj i strukturu zaposlenihu sektoru gospodarenja autocestama.

Možete pronaći i zanimljive podatke o broju ENC uređaja u opticaju, broju hotela, odmorišta, prijelaza za životinje kao i usporedbu nekih pokazatelja kroz godine te brojne druge podatke.

HUKA je u listopadu objavila publikaciju Nacionalno izvješće o autocestama za 2021. godinu. Ovo je 14. godišnje izdanje s pregledom aktivnosti društava za autoceste u Republici Hrvatskoj. Donosimo vam stanje izgrađenosti autocesta te planirana puštanja u promet novih dionica, statističke podatke o prihodima od cestarine, podatke o sigurnosti na autocestama, investicije, kratkoročne i dugoročne planove društava zaautoceste te brojne druge podatke vezane uz gospodarenje autocestama.

Ukupna mreža autocesta u Hrvatskoj na dan 31. prosinca 2021. godine iznosi 1.313,4 km i njome upravljaju 3 društva za autoceste.

Soba 2 Stola© 2004-2023 Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine - HUKA
Sva prava zadržana.