Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine (HUKA) je građanska, nestranačka, neprofitna, strukovna udruga.

Osnovana je radi zaštite i promicanja interesa svojih članica - društava koja gospodare autocestama temeljem dobivene koncesije za izgradnju i upravljanje i održavanje ili koncesiju samo za upravljanje i održavanje autocesta u Republici Hrvatskoj. Udruga svoje aktivnosti financira iz godišnje članarine svojih članica.

HUKA radi na unapređenju suradnje među članicama kroz razmjenu iskustava, dijeljenje saznanja i raspravu o pitanjima s kojima se članice pojedinačno susreću, a koja se zajedničkim djelovanjem mogu lakše riješiti.

Udruga surađuje s domaćim i međunarodnim udruženjima i organizacijama koje se bave pitanjima vezanim uz autoceste u koncesiji.

Članice HUKA-e gospodare s mrežom autocesta i poluautocesta ukupne duljine od 1.313,40 km.

Soba 2 Stola© 2004-2022 Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine - HUKA
Sva prava zadržana.