Sjedište udruge je na novoj adresi:

Širolina 4 (u zgradi Hrvatskih autocesta d.o.o)

Srpanj 2016

44. godišnji kongres ASECAP-a održan je od 23.-25. svibnja u Madridu. Istraživana je ključna uloga autocesta u pružanju integrirane i održive mobilnosti u Europi.

Opširnije: ASECAP-ovi dani studija i informacija

Talijanski AISCAT bio je domaćin 3. godišnje radionice o marketingu održane u veljači 2016. godine u Rimu. 

Opširnije: Održana 3. ASECAP-ova godišnja radionica o marketingu

Soba 2 Stola© 2004-2023 Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine - HUKA
Sva prava zadržana.