42. ASECAP-ovi dani studija i informacija održani u Ateni, 26.-28. svibnja 2014.

Kako postići održivost u vremenima smanjenja prometa: uloga naplate cestarine.

Godišnja konferencija europskog udruženja autocesta ASECAP bila je prilika za susret najvećih dionika transportnog sektora u cilju razmatranja najnovijih tehnoloških dostignuća i promišljanja trenutne društveno-ekonomske situacije.

Konferencija se bavila propitivanjem uloge autocesta s naplatom cestarine u osiguravanju održivosti u vremenima smanjenog prometa. Visoko pozicionirani sudionici rasprave iz redova operatera autocesta, tijela EU i nadležnih ministarstava imali su priliku diskutirati o pitanjima održivosti vezanim uz financiranje, upravljanje, održavanje i sigurnost autocesta te zaštitu okoliša, razmatrajući pritom na koji način inteligentni transportni sustavi pridonose postizanju zacrtanih ciljeva.

Svi oni zajedno dijele isti ključni politički stav o tome kako ići naprijed i doseći održivi razvoj cestovnog sektora pod naplatom, temeljen na realnoj viziji učinkovite, sigurne i pametne cestovne mobilnosti. Dužnosnici Europske komisije i Europske investicijske banke, zajedno s predstavnicima nacionalnih udruženja koja su članice ASECAP-a, zaključili su da je gospodarski rast povezan s razvijenošću prometnog sektora i njegove infrastrukture te da je usmjeren na koncesijski model gospodarenja autocestama.

Prvog dana (utorak 27. svibnja) održane su plenarne sjednice s cjelodnevnim tehničkim izlaganjima stručnjaka s područja gospodarenja autocestama. Bilo je predviđeno i vrijeme za pitanja koja su delegati, ovisno o temi, mogli postaviti ASECAP-ovim Tehničkim odborima (COPERs) i to:

  • COPER I: naplata cestarine i koncesije
  • COPER II: sigurnost prometa i održivi razvoj
  • COPER III: ITS
  • Radionica o marketingu

Drugog dana (srijeda 28. svibnja), razmatrana su razna dostignuća u sektoru cestovnog prometa iz političke perspektive. Visoki dužnosnici i donositelji odluka iz EU te predstavnici ASECAP-a najprije su raspravljali o sadašnjoj gospodarskoj situaciji u EU i ulozi koncesija kao trajnog ključnog faktora gospodarskog rasta.

Potom je uslijedila analiza trenutnog stanja tehnologija naplate cestarine. Odabrani predstavnici konzorcija REETS (regionalna europska elektronička naplata cestarine), ključnog pan-europskog projekta regionalne interoperabilnosti koji sufinancira EK, donijeli su zaključke i formulirali ključne poruke koje će biti temelj daljnjim akcijama potpore europskim operaterima autocesta s naplatom cestarine, njihovim korisnicima i dobrobiti cjelokupnog društva.

Bivši predsjednik ASECAP-a, J. Mesqui (s mikrofonom) te novo izabrani predsjednik O. Halleraker (drugi s desna)

Na konferenciji je izabran i novi predsjednik ASECAP-a, Øyvind Halleraker, na mandat od godinu dana. Još od vremena kada je bio član Norveškog parlamenta g. Halleraker je ključna i dugogodišnja osoba koja tvrtku Norvegfinans zastupa i predstavlja u ASECAP-u. U svom prvom govoru u svojstvu predsjednika europskog udruženja autocesta s naplatom cestarine, Øyvind Halleraker se zahvalio svim značajnim osobama u ASECAP-u, posebice svom prethodniku Jeanu Mesquiu iz francuskog udruženja autocesta ASFA te je naglasio da će nastaviti jačati ulogu ASECAP-a kao ključnog igrača u Europi.

Objasnio je da će ključni naglasak u njegovom budućem radu biti na bliskoj suradnji sa svim institucijama i organizacijama EU i osiguravanju trajnog razvoja autocestovne industrije, uz promoviranje naplate cestarine kao najvažnijeg instrumenta za učinkovitu i održivu mobilnost širom Europe.

Pregled novosti s područja europskih autocesta s naplatom cestarine, tehnička izlaganja i program konferencije potražite na web stranici www.asecapdays.com

ASECAP je Europsko udruženje koncesionara za autoceste s naplatom cestarine. Okuplja 21 nacionalno udruženje u kojem je zastupljeno ukupno 187 tvrtki čija se mreža obuhvaća preko 48 000 km autocesta, mostova i tunela diljem Europe.

ASECAP-ova misija je da promovira naplatu cestarine i načelo da korisnik autoceste plaća cestarinu za korištenu uslugu jer je to najučinkovitiji alat za financiranje, izgradnju, sigurno upravljanje i održavanje autocesta i ostalih velikih cestovnih objekata.

Soba 2 Stola© 2004-2024 Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine - HUKA
Sva prava zadržana.