Upravitelji tunela u Europi suočavaju se sa ogromnim izazovima kada je u pitanju povećan tranzitni prijevoz opasnih tvari, obujam prometa i regulativa koja ih prati. Forum o sigurnosti i zaštiti od požara u tunelima pruža odličnu priliku za interaktivno učenje i umrežavanje u svrhu "benchmarkinga" i u krajnjoj mjeri poboljšanja u procesu planiranja mjera sigurnosti, njihove implementacije i prakse unutar kritične zajednice tunela u Europi.

Opširnije: Forum o sigurnosti i zaštiti od požara u tunelima

U travnju ove godine, Hrvatske autoceste d.o.o. uvele su novu uslugu za svoje pretplatnike čime je pojednostavljena nadoplata pretplatničkog računa vezanog za ENC uređaj ili HAC SMART karticu. Nadoplatu za ENC ili SMART karticu moguće je obaviti putem SMS poruke te putem WEB portala.

Opširnije: HAC uveo nadoplatu cestarine putem SMS poruke i putem WEB portala

Novo izdanje Letka o naplati cestarine pruža osnovne informacije o načinima plaćanja cestarine i dijelovima mreže autocesta na kojima je dostupna elektronička naplata cestarine te druge korisne informacije.

Opširnije: Info letak o naplati cestarine 2010

BINA-ISTRA je u lipnju 2010. godine uvela mogućnost plaćanja cestarine putem ENC uređaja. Uređaj ENC - BINA-ISTRA može se koristiti i na naplatnim mjestima HAC-a i ARZ-a, te se ENC uređaji HAC-a i ARZ-a, uz prethodno kodiranje u sustav naplate BINA-ISTRE, mogu istovremeno koristiti na naplatnim mjestima Istarskog ipsilona.

Opširnije: ENC na Istarskom ipsilonu

Soba 2 Stola© 2004-2019 Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine - HUKA
Sva prava zadržana.