U ovoj publikaciji donosimo vam kratak i jasan prikaz ključnih pokazatelja poslovanja društava za gospodarenje autocestama u Hrvatskoj. Ključne brojke za 2021. godinu  prikazuju razvoj mreže, broj tunela, mostova i drugih objekata na autocestama, prihode od naplate cestarine, investicije, broj prevezenih kilometara, promet, sigurnost te broj i strukturu zaposlenihu sektoru gospodarenja autocestama.

Možete pronaći i zanimljive podatke o broju ENC uređaja u opticaju, broju hotela, odmorišta, prijelaza za životinje kao i usporedbu nekih pokazatelja kroz godine te brojne druge podatke.

HUKA je u listopadu objavila publikaciju Nacionalno izvješće o autocestama za 2021. godinu. Ovo je 14. godišnje izdanje s pregledom aktivnosti društava za autoceste u Republici Hrvatskoj. Donosimo vam stanje izgrađenosti autocesta te planirana puštanja u promet novih dionica, statističke podatke o prihodima od cestarine, podatke o sigurnosti na autocestama, investicije, kratkoročne i dugoročne planove društava zaautoceste te brojne druge podatke vezane uz gospodarenje autocestama.

Ukupna mreža autocesta u Hrvatskoj na dan 31. prosinca 2021. godine iznosi 1.313,4 km i njome upravljaju 3 društva za autoceste.

HUKA je u kolovozu objavila novo izdanje Nacionalnog izvješća o autocestama za 2020. godinu. Publikacija donosi godišnji pregled podataka o izgradnji autocesta, puštanju u promet novih dionica, statističke podatke o prihodima, prometu i prometnih nezgodama svih društava za autoceste, kratkoročne i dugoročne planove društava koje gospodare autocestama te brojne druge podatke vezane uz gospodarenje autocestama.

Ukupna mreža autocesta u Hrvatskoj na dan 31. prosinca 2020. godine iznosila je 1.306,5 km.

HUKA je u kolovozu objavila kratko izdanje s ključnim informacijama i podacima o poslovanju društava za gospodarenje autocestama u Hrvatskoj, pod nazivom Ključne brojke 2020. Podaci prikazuju razvoj mreže, prihode od naplate cestarine, investicije, promet, sigurnost i zaposlene u sektoru gospodarenja autocestama. 

Možete pronaći i zanimljive podatke o broju ENC uređaja u opticaju, boju hotela, odmorišta, ralica kao i brojne druge podatke.

Soba 2 Stola© 2004-2024 Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine - HUKA
Sva prava zadržana.