Cestarina je glavni izvor financiranja cestovne infrastrukture i prikupljena sredstva koncesionari koriste za financiranje, građenje, održavanje, upravljanje i poboljšanje autocesta.

Na autocestama u Republici Hrvatskoj primjenjuju se dva sustava naplate cestarine: otvoreni i zatvoreni sustav naplate. Na cestovnim objektima (most, tunel) te na kraćim dionicama autoceste primjenjuje se otvoreni sustav naplate. Pri takvom sustavu naplatna postaja je istodobno ulazna i izlazna pa se naplata obavlja odmah, prema naplatnoj skupini vozila. Na autocestama s više ulaza i izlaza primjenjuje se zatvoreni sustav naplate.

Opširnije: O cestarinama

ENC je vrsta beskontaktne naplate cestarine pri čemu korisnik nema doticaja s naplatnim kućicama niti blagajnicima, a račun se ispostavlja jednom mjesečno ili korisnik može izabrati pretplatnički model.

Opširnije: ENC | Elektronička naplata cestarine

Vozila se na autocestama svrstavaju u 5 cjenovnih razreda ili kategorija sukladno Pravilniku o visini cestarine na javnim cestama i Odluci o visini cestarine na autocestama koje donosi MPPI.

Opširnije: Cijene i načini plaćanja

Izgradnja autocesta, njihovo upravljanje i održavanje može se financirati sredstvima iz proračuna, dakle sredstvima svih građana - poreznih obveznika, bez obzira koliko često oni koristili autoceste. U tom slučaju se davanja za neke druge proračunske namjene (zdravstvo, obrazovanje i dr.) moraju umanjiti. Činjenica je da nema besplatnih autocesta.

Opširnije: Financiranje autocesta

Najveći broj europskih zemalja primjenjuje izravnu naplatu cestarine prema prijeđenim kilometrima za sve kategorije vozila: Francuska, Italija, Portugal, Španjolska, Hrvatska, Grčka, Srbija, Norveška, Irska, Engleska, Belgija, Švedska, Danska, Nizozemska.

Opširnije: Europska praksa

Soba 2 Stola© 2004-2023 Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine - HUKA
Sva prava zadržana.