Mreža autocesta

Mreža autocesta

Hrvatska mreža autocesta i
poluautocesta s naplatom
iznosi ukupno 1.313,8 km.
Mrežom gospodare 4 društva.

Karta svih autocesta u RH

Karta svih autocesta u RH

Autocesta A1

Zagreb - Bosiljevo - Split - Dubrovnik

Autocesta A2

Zagreb - Macelj

Autocesta A3

Bregana - Zagreb - Lipovac

Autocesta A4

Zagreb - Goričan

Autocesta A5

Beli Manastir - Osijek - Svilaj

Autocesta A6

Bosiljevo - Orehovica

Autocesta A7

Rupa - Rijeka - Križišće

Autocesta A8

Istarski Y (Kanfanar - Matulji)

Autocesta A9

Istarski Y (Kaštel - Pula)

Autocesta A10

Granica BiH - Čvor Metković

Autocesta A11

Zagreb - Sisak

Soba 2 Stola© 2004-2021 Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine - HUKA
Sva prava zadržana.