U lipnju je HUKA objavila 15. godišnje izdanje publikacije Nacionalno izvješće o autocestama za 2022. godinu. I ovaj put donosimo vam detaljan pregled aktivnosti društava za autoceste u Republici Hrvatskoj. U publikaciji možete pronaći informacije o tvrtkama koje upravljaju autocestama, stanju izgrađenosti mreže autocesta te planiranim puštanjima u promet novih dionica, statističke podatke o prihodima od cestarine, podatke o sigurnosti na autocestama, investicijama, kratkoročne i dugoročne planove društava za autoceste te brojne druge podatke u vezi gospodarenja autocestama.

Ukupna mreža autocesta u Hrvatskoj na dan 31. prosinca 2022. godine iznosi 1.341,1 km i njome upravljaju 3 društva za autoceste.
Soba 2 Stola© 2004-2024 Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine - HUKA
Sva prava zadržana.