Ciljevi, djelatnost i program rada Udruge HUKA

Od ciljeva koji su detaljnije opisani u Statutu Udruge i Programu rada Udruge ističemo sljedeće:

  • proučavanje pitanja iz svih područja gospodarenja autocestama, a koja su od općeg interesa za članice HUKA-e te utvrđivanje kriterija i načina njihovog rješavanja;
  • promicanje odnosa između članica Udruge i državnih tijela, tijela jedinica lokalne uprave i samouprave i drugih nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj, s gospodarskim organizacijama i udruženjima, te predstavljanje putem opunomoćenika ili zastupnika;
  • razvijanje sporazumnih načina rješavanja u slučaju sukoba interesa među članicama Udruge i ukoliko se to od nje jednoglasno zatraži, pronalaženje rješenja spornih pitanja;
  • promicanje među članicama ujednačavanja kriterija vođenja službi koje gospodare autocestama u koncesiji;
  • prikupljanje i popularizacija istraživanja, rezultata, podatka i informacija vezanih uz sektor autocesta putem kongresa, tribina, rasprava te kroz odgovarajuće biltene ili časopise i druge oblike komunikacije;
  • poticanje i podupiranje svake svrsishodne inicijative usmjerene na vrednovanje uloge autocesta u koncesiji, te na usavršavanje njihovih službi;
  • pristupanje i sudjelovanje u radu nacionalnih i međunarodnih organizacija koje se bave problemima autocesta u koncesiji; razmjena iskustava s Europskim udruženjem koncesionara za autoceste s naplatom cestarine - ASECAP i sudjelovanje u njegovom radu, suradnja s IBTTA - Međunarodnim udruženjem za mostove, tunele i autoceste s naplatom cestarine radi stjecanja novih stručnih saznanja.
Soba 2 Stola© 2004-2024 Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine - HUKA
Sva prava zadržana.