dr. sc. Boris Huzjan, dipl. ing. građ., predsjednik HUKA-e

Sa zadovoljstvom vam predstavljam stranice naše Udruge. Želja nam je da budemo što korisniji našim članicama, svekolikoj javnosti te svima onima koje zanimaju autoceste i način na koji se njima gospodari.

 Udrugu čine tri društva koja gospodare autocestama i cestovnim objektima pod naplatom u duljini koja na današnji dan iznosi 1.341,10 km: Hrvatske autoceste d.o.o. (HAC), BINA ISTRA d.d. (BINA) i Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. (AZM).

Iako je svaka od njih specifična po svojoj strukturi vlasništva i pravnom ustroju sva društva imaju istu zadaću: financiranje, izgradnja, upravljanje i održavanje autocesta zahvaljujući prihodima ostvarenim prvenstveno putem naplate cestarine.

Cestarina je kao sredstvo financiranja izgradnje i upravljanja autocestama prihvaćena u najvećem broju zemalja Europske unije. Europska unija zagovara načelo da uslugu za korištenje infrastrukture plaća korisnik prema prijeđenom putu te zagađivač prema emisiji stakleničkih plinova.

Vlada Republike Hrvatske pokrenula je proces transformiranja postojećeg sustava naplate cestarine za korištenje autocesta u sustav koji će omogućiti elektroničku naplatu cestarine bez upotrebe fizičkih pregrada, osigurati bolju protočnost i biti interoperabilan s budućom uslugom EENC-a. Implementacija istog predstavljati će u periodu ispred nas veliki izazov za sve članice Udruge.

Drago mi je da mogu reći da hrvatska društva za autoceste idu ukorak s organizacijskim i tehnološkim rješenjima srodnih društava u Europi. Nova rješenja i brzi razvoj tjeraju nas na kontinuirani razvoj mobilnosti kako bi naše autoceste zadovoljile glavne kriterije: sigurnost, mobilnost i očuvanje okoliša.

Nastojat ću nastaviti uspješnu koordinaciju svih članica koju su započeli moji prethodnici te ostvariti ciljeve koje je Udruga stavila pred sebe. Prije svega se to odnosi na poboljšanje sigurnosti za sve sudionike u prometu, ujednačavanje procedura i postupanja u gospodarenju autocestama, pružanje što kvalitetnije usluge korisnicima, razvoj interoperabilnosti između članica i s budućom uslugom EENC-a te povezivanje s koncesijskim društvima Europske unije na razini euroregionalnih projekata.

Sigurnost i zaštita okoliša najveći su prioriteti Europske unije, posebice subjekata koji se bave gospodarenjem autocestama. Tako da su sigurnost i zašitta okoliša primarni cilj i hrvatskih društava za upravljanje autocestama. Autoceste su po svojoj koncepciji osmišljene kao prometnice koje pružaju najveću razinu sigurnosti i udobnosti pa su tako autoceste i danas najsigurnije prometnice, statistike pokazuju da su autoceste četiri puta sigurnije od ostalih cesta. No, vožnja je interaktivno djelovanje čovjeka, ceste, vremenskih uvjeta i drugih sudionika u vožnji autocestom i odgovornost svake osobe koja sjeda u automobil je od presudne važnosti.

Uz poziv da na sljedećim stranicama saznate više o Udruzi i njenim članicama želim vam sretan put i sigurnu vožnju.

Soba 2 Stola© 2004-2024 Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine - HUKA
Sva prava zadržana.