HUKA je osnovala tri stručna odbora od kojih se svaki bavi određenim područjem. U svim tijelima svaka od članica ima svog predstavnika. Po potrebi formiraju se radne skupine radi rješavanja konkretnih pitanja.

Predsjednik – dr. sc. Boris Huzjan, dipl. ing. građ.  (Hrvatske autoceste d.o.o.)
Potpredsjednik – Dario Silić (Bina-Istra d.d.)

Skupština:

Boris Huzjan - Hrvatske autoceste d.o.o.
Dario Silić - Bina-Istra d.d.

 

Miloš Savić - Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o

 

Upravni odbor:

Boris Huzjan - Hrvatske autoceste d.o.o.
Stjepan Baranašić - Hrvatske autoceste d.o.o.
Dario Silić - Bina-Istra d.d.

 

Christian Santaleza - Bina-Istra d.d.
Miloš Savić - Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.
Mladen Krpan - Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.

 

Tehnički odbor za naplatu cestarine:

Ivana Jurišić
predsjednica (Hrvatske autoceste d.o.o.)
Sergije Popović
Bina-Istra d.d.
Mladen Krpan
Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.

Tehnički odbor za promet i sigurnost:

Hrvoje Ordulj
Hrvatske autoceste d.o.o.
Antonio Peruško
Bina - Istra d.d.
Boris Cviljak
Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.

 

Stručni odbor za financije:

Tanja Tomas-Jukić
predsjednica (Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.)
Ivana Balunović
Hrvatske autoceste d.o.o.
Vedran Margitić
Bina-Istra d.d.

Uređivački odbor publikacija Udruge:

Boris Huzjan - glavni urednik
Brankica Bajić - tehnička urednica

Članovi:
Kata Kuprešak - Hrvatske autoceste d.o.o.
Tea Balde - Bina-Istra d.d.
Boris Cviljak - Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.

 
Soba 2 Stola© 2004-2023 Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine - HUKA
Sva prava zadržana.