HUKA je osnovala tri stručna odbora od kojih se svaki bavi određenim područjem. U svim tijelima svaka od članica ima svog predstavnika. Po potrebi formiraju se radne skupine radi rješavanja konkretnih pitanja.

Predsjednik – Miro Škrgatić ( Autocesta Rijeka Zagreb d.d. )
Potpredsjednik –  Miloš Savić  (Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.)

Skupština:

Miro Škrgatić - Autocesta Rijeka Zagreb d.d.
Boris Huzjan - Hrvatske autoceste d.o.o.

 

Dario Silić - Bina-Istra d.d.
Miloš Savić - Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o

 

Upravni odbor:

Miro Škrgatić - Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.
Josip Šala - Autocesta Rijeka Zagreb d.d.
Boris Huzjan - Hrvatske autoceste d.o.o.
Miodrag Furdin - Hrvatske autoceste d.o.o.

 

Dario Silić - Bina-Istra d.d.
Christian Santaleza - Bina-Istra d.d.
Miloš Savić - Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.
Ivica Mlinarević - Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.

 

Tehnički odbor za naplatu cestarine:

Ivana Jurišić
predsjednica (Hrvatske autoceste d.o.o.)
Goran Knežević
Autocesta Rijeka -Zagreb d.d.
Mladen Krpan
Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.
Sergije Popović
Bina-Istra d.d.

 

Tehnički odbor za promet i sigurnost:

Sanjin Velebit Pešut
predsjednik (Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.)
Ivan Đurčević 
Hrvatske autoceste d.o.o.
David Stankić
Bina-Istra d.d.
Boris Cviljak
Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.

 

Stručni odbor za financije:

Vedran Margitić
predsjednik (Bina-Istra d.d.)
Hrvoje Klaić
Hrvatske autoceste d.o.o.
Ivana Balunović
Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.
Tanja Tomas-Jukić
Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.

Uređivački odbor publikacija Udruge:

Miro Škrgatić - glavni urednik
Brankica Bajić - tehnička urednica

Članovi:
Kata Kuprešak - Hrvatske autoceste d.o.o.
Vlatka Jakuš - Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.
Tea Balde - Bina-Istra d.d.
Boris Cviljak - Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.

 
Soba 2 Stola© 2004-2019 Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine - HUKA
Sva prava zadržana.