Novo izdanje Nacionalnog izvješća HUKA-e za 2016. godinu. objavljeno je u svibnju i donosi godišnji pregled podataka o izgradnji autocesta, puštanju u promet novih dionica, statističke podatke o prihodima, prometu i prometnih nezgodama svih društava za autoceste te kratkoročne i dugoročne planove društava koje gospodare autocestama.

Ukupna mreža autocesta u Hrvatskoj na dan 1. siječnja 2017. godine iznosila je 1.313,8 km.

Soba 2 Stola© 2004-2021 Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine - HUKA
Sva prava zadržana.