43. ASECAP-ovi dani studija i informacija održani su od 27. do 29. svibnja 2015. godine u Lisabonu. Tijekom dvodnevnog najvažnijeg godišnjeg skupa društava za autoceste razmatrana je ključna uloga autocesta s naplatom cestarine u stvaranju realističnog i održivog multimodalnog sustava.

 

Predsjednik ASECAP-a Oyvind Halleraker podsjetio je da usluga korištenja autoceste podrazumijeva paket raznih servisa koji čine proizvod što ga prodajemo korisnicima. Korisnik je u središtu interesa operatera za autoceste. Cilj je da korisnik ne bude zagušen informacijama, a za to je potrebna suradnja, koordinacija i dinamika između koncesionara, tijela državne uprave, vozača ali i autoindustrije. Javier Rodriguez, predsjednik Svjetskog udruženja autocesta IBTTA naglasio je da nema razvoja autocesta bez naplate cestarine.

Predstavnik Centra za ekspertizu PPP-a pri EIB-u, koji pomaže javnim institucijama da bolje provode PPP projekte, iznio je činjenicu da financiranje projekata nije problem, već je problem povrata sredstava i volje građana EU da nešto plate. Također je iznio činjenicu da od 2008. godine na ovamo, dakle od krize u EU, sve manje autocestovnih projekata se financira privatnim novcem i kroz PPP model dok su u porastu projekti koje plaćaju vlade, ali nisu značajno zainteresirane investirati u autoceste.

Predsjednik grčkog udruženja autocesta Hellastron spomenuo je tzv. Junkersov plan koji bi za EU trebao postati Marshallov plan jer je zamišljen kao fond za ceste. Bill Halkias naglasio je da bi EU trebala razmisliti i o osnivanju Banke za razvoj infrastrukturnih projekata kao što postoji u SAD-u.

Nova rješenja za putnike koji putuju na posao

Svjetska tvrtka VINCI prezentirala je primjere kombiniranja više vrsta prometa u Parizu i Madridu. Prijevoz uključuje ekspresne autobusne linije za korisnike koji putuju na posao, a udaljeni su 30-50 km od autoceste. Do određenih stanica na autocestama dolaze brzim vlakovima, metroom ili vlastitim automobilom jer na stajalištima za autobuse postoje i parkirališta, a potom presjedaju na ekspresne autobuse koji voze autocestom. U vršnim satima autobusi voze svakih 5 minuta. 80% korisnika su radni ljudi koji putuju na posao, a 20% đaci i studenti. Na 7 autocesta oko Madrida na 60 linija dnevno prometuje 2500 autobusa koji prevezu ukupno 50.000 korisnika.

Uspješne priče iz EU i SAD-a

Članovi Svjetskog udruženja autocesta IBTTA podijelili su s prisutnima neka iskustva iz SAD-a. Predstavnik prometne konzultantske tvrtke koja je radila na uvođenju cestarine prema prijeđenim kilometrima u Oregonu prezentirao je primjer kako je ta država uvela naplatu cestarine i kojim je argumentima razjasnila korisnicima koliko novaca već plaćaju za autoceste te da će na taj način biti oslobođeni plaćanja trošarine na benzin i da neće biti dvostrukog oporezivanja. Vlada Oregona donijela je Zakon kojim se uvodi cestarina po cijeni od 1.5 centa po km, a od 1.7.2015. godine 5,000 dobrovoljaca instalirati će u svoja osobna vozila uređaj kojim biraju operatera koji će za njih vršiti obračun prijeđenih kilometara. Uređaj obračunava prijeđene kilometre i kupljeno gorivo i informaciju dostavlja privatnom operateru za obračun. Operater šalje korisniku obračun prijeđenih kilometara umanjen za plaćenu trošarinu na kupljeno gorivo. Vozač operateru uplaćuje cestarinu za prijeđene kilometre, a operater uplaćeni iznos šalje vladi Oregona.

 

Druga uspješna priča je ona iz portugalske tvrtke BRISA koja je dobila koncesiju u Northwest Parkway u Coloradu u SAD-u. Ta država je 2008.g. odlučila unaprijediti postojeći sustav naplate cestarine, a BRISA je donijela potpuno inovativna rješenja u vezi naplate, uvela free-flow sustav isključivo elektroničke naplate cestarine s učinkovitom tehnologijom očitavanja vozila, omogućila fleksibilnost i modulaciju tarifa te nove mogućnosti plaćanja, a optimizirala je i troškove održavanja. Kreiran je i novi proizvod GO PASS.

Robert Nowak, predsjednik koncesijskog društva AWSA II, prezentirao je uspješan primjer autoceste A2, duge 106 km, koja je dio TEN koridora. U 4 godine pregovora (2004.-2008.) državni savjetnici ponudili su mnoštvo prijedloga povrata, ali nijedan prihvatljiv bankama. Nakon godina neuspješnih pregovora, vremenska stiska dovela je do ubrzanja pregovora. Političari su imali hrabrosti ponovno sagledati podjelu rizika među partnerima, a uz jaku podršku EIB-a pregovori su trajali 3 mjeseca te je u lipnju 2009. zatvorena financijska konstrukcija. Bio je to najveći projekt čija je ukupna vrijednost iznosila cca. 1,5 milijardu EUR. Snažna opredijeljenost koncesionara i povjerenje u projekt te fleksibilnost vlade u blagoj promjeni profila rizika kao i timski rad na uspjehu projekta doveli su do troga da je projekt realiziran 6 mjeseci prije roka, u okviru zacrtanog budžeta i bez bankrota građevinskih tvrtki koje su izvodile radove.

Drugog dana kongresa održane su brojne tehničke prezentacije s područja ITS, sigurnosti i naplate cestarine. Prikazani su inovativni načini naplate cestarine, tzv. mobility pricing, naplata naknade za mobilnost prema principu plati kako se voziš, s mnogim parametrima koji definiraju način, vrijeme, vrstu vozila, način vožnje i druge elemente koji određuju cijenu cestarine. Izlaganja su dostupna na www.asecap.com

Soba 2 Stola© 2004-2021 Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine - HUKA
Sva prava zadržana.