REETS dan: Naprijed prema interoperabilnoj usluzi elektroničke naplate cestarine u Europi

REETS projekt je ključan europski projekt sufinanciran iz TEN-T programa temeljem natječaja TEN-T 2012/2013. Cilj projekta je razvijanje EENC-a na regionalnoj razini pružanjem konkretnih tehničkih i komercijalnih rješenja za uklanjanje prepreka u primjeni EENC-a.

U Bruxellesu je 5. studenog 2014. godine održana radionica u organizaciji ASECAP-a kao nositelja projekta REETS. Članovi REETS projekta prezentirali su rezultate koji su rasvijetlili komercijalne, pravne i tehničke prepreke koje treba savladati da bi se uspostavila Europska usluga elektroničke naplate cestarine EENC. Tijekom prve, Analitičke faze projekta, provedene analize su postavile temelj budućeg razvoja i širenja EENC-a stvaranjem platforme koja subjektima za naplatu i pružateljima usluge EENC omogućuje razmjenu ideja, stručnih procjena i znanja o mogućim načinima uspostavljanja interoperabilne usluge elektroničke naplate cestarine na autocestama u Europi.

Analitička faza projekta – identificiranje postojećih prepreka EENC-u

Prva faza projekta (Analysis Phase) završena je, a odnosi se na radne pakete 1-4 usmjerene na pitanja vezana uz:

  • 1. Ugovorni okvir i upravljanje rizikom (Contractual Framework and Risk management) između subjekata za naplatu i pružatelja usluge EENC,
  • 2 .Postupak certificiranja pružatelja usluge (Certification)
  • 3. Moguće indikatore kvalitete usluge EENC (Key Performance Indicators)
  • 4. Sigurnost i sučelja u back officeu (Back Office Interfaces)

Voditelj svakog od radnih paketa prezentirao je prisutnima probleme koji su bili analizirani te rezultate koji su dobiveni uz eventualne preporuke za daljnje razmatranje.

Nakon izlaganja radnih paketa 1-4 sudionicima je bila omogućena diskusija te su postavljena brojna pitanja od kojih su neka dobila jasne odgovore, a na neka će biti potrebno pričekati jer tržište za njih još nije spremno.

Druga faza projekta – konkretne pilot aktivnosti i regionalno povezivanje ENC sustava

Projekt je ušao u Drugu fazu tzv. fazu praćenja (Monitoring Phase) koja uključuje radne pakete od 5-8 usmjerene na sljedeća pitanja:

  • 5. Upravljanje interoperabilnošću ( Interoperability Management)
  • 6. Dobit od iskustva (Return on Experience)
  • 7. Informacijska platforma (Information platform)
  • 8. Praćenje testiranja/primjene – REETS pilot regije (Monitoring of Testing/Implementation-REETS Pilot Regions)

Aktivnosti Druge faze usmjeriti će se na primjenu preporuka utvrđenih tijekom Analitičke faze projekta. Pratiti će se rezultati dobiveni kroz konkretnu provedbu regionalnih projekata pri čemu će se započeti s pilot aktivnostima uspostave EENC-a u različitim tzv. REETS regijama.

Kroz Aktivnosti broj 7.i 8. osiguravati će se stalni protok informacija s vanjskim dionicima projekta kojima će biti omogućen pristup rezultatima projekta i konkretna podrška putem Help Deska, nastojeći prepoznati njihove dileme i odgovoriti na najvažnija pitanja vezana uz REETS.

Što o svemu misli Europska komisija

Tijekom političke rasprave sudjelovao je predstavnik EK, DG MOVE, Jan Szulczyk službenik iz Uprave cestovnog prometa koji je naglasio da EP i javnost vrše pritisak da se uspostavi EENC te ukoliko se zacrtano ne postigne EK će morati poduzeti određene mjere. Predsjednik projekta REETS Mesqui naglasio je da projekt nastoji riješiti vrlo kompleksne probleme koji postoje,a zbog kojih EENC-a nije uspostavljen u roku predviđenom Direktivom. Prije svega razlog je što nema pan europskog tržišta za EENC, dakle nema poslovnog slučaja, stoga dionici EENC-a nisu spremni preuzeti rizike na tržištu na kojem uvjeti nisu predvidivi. Ključni problem je također uvjet iz čl. 4. Odluke o EENC-u prema kojem uslugu EENC pružatelji moraju osigurati u roku 24 mjeseca od registracije što je nerealno. Mesqui je zaključio da će svi dionici REETS projekta i dalje raditi na uspostavljanju EENC-a ali to neće biti postignuto u kratkom vremenu, realizirati će se najprije na regionalnoj razini, a na europskoj razini uspostavljanje će potrajati nekoliko godina. Svjestan argumenata koji su izneseni, Jan Szulczyk je obećao sve informacije prenijeti Komisiji koja će ih razmotriti pri razradi novih mjera i aktivnosti na europskoj razini. Mesqui je predložio novi susret po završetku Druge faze projekta, koncem 2015. godine, kada će novi rezultati i analize sigurno dati konkretne preporuke za buduću uspostavu usluge EENC.

Sve informacije vezane uz projekt REETS kao i sve održane prezentacije potražite na web stranicama projekta www.reets.eu

Soba 2 Stola© 2004-2021 Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine - HUKA
Sva prava zadržana.