O cestarinama

Cestarina je glavni izvor financiranja cestovne infrastrukture i prikupljena sredstva koncesionari koriste za financiranje, građenje, održavanje, upravljanje i poboljšanje autocesta.

Na autocestama u Republici Hrvatskoj primjenjuju se dva sustava naplate cestarine: otvoreni i zatvoreni sustav naplate. Na cestovnim objektima (most, tunel) te na kraćim dionicama autoceste primjenjuje se otvoreni sustav naplate. Pri takvom sustavu naplatna postaja je istodobno ulazna i izlazna pa se naplata obavlja odmah, prema naplatnoj skupini vozila. Na autocestama s više ulaza i izlaza primjenjuje se zatvoreni sustav naplate.

U zatvorenom sustavu naplate cestarine korisnik na ulazu autoceste uzima naplatnu karticu, a istu predaje na izlazu autoceste blagajniku naplate cestarine, na temelju koje se naplaćuje cestarina sukladna dužini korištene dionice i skupini vozila.

Korisnici elektroničke naplate cestarine (ENC) koriste prolaze posebno označene za taj način plaćanja cestarine i ne uzimaju naplatnu karticu.

Korisnici SMART kartice, korištenjem sustava Touch&go, nisu obvezni uzeti magnetsku karticu na ulaznoj naplatnoj postaji.

Na naplatnim postajama cestarina se može platiti gotovinom, bankovnim karticama za koje je na prodajnom mjestu istaknuta vidljiva oznaka da su prihvatljivo sredstvo plaćanja, čekovima građana te sredstvima pretplate.

Cestarina se može platiti i u stranim valutama, prema važećoj tečajnoj listi na dan plaćanja cestarine. Povrat novca se vrši u HRK.

Sve zemlje Europe naplaćuju cestarinu kao naknadu za korištenje autocesta i njenih ukupnih popratnih sadržaja. Korištenje infrastrukture (autoceste, mosta, tunela, vijadukta i sl.) percipira se kao korištenje određene prometne usluge koju koncesionar pruža vozačima-korisnicima.

Cestarina kao naknada za korištenu uslugu širom Europe ima razne nazive i oblike. Naplata može biti izravna na naplatnim postajama, druge zemlje primjenjuju vinjete, a u nekim zemljama se kretanje vozila prati putem mikrovalne tehnologije ili satelita i prijeđeni kilometri se obračunavaju pomoću naprave postavljene u automobilu (on-bord unit).

Soba 2 Stola© 2004-2024 Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine - HUKA
Sva prava zadržana.