Cijene i načini plaćanja

Vozila se na autocestama svrstavaju u 5 cjenovnih razreda ili kategorija sukladno Pravilniku o visini cestarine na javnim cestama i Odluci o visini cestarine na autocestama koje donosi MPPI.

Na autocestama u Hrvatskoj cestarina se može plaćati na sljedeće načine:

 1. Gotovinsko plaćanje:
  HRK, EUR

 2. Kartično plaćanje:
  VISA, Master Card, Maestro, Diners Card, American Express, INA kartica, MOL kartica

 3. Pretplatne kartice (smart)Pretplatne kartice (smart)Pretplatne kartice (smart)Pretplatne kartice (smart):
  ARZ smart card, AZM smart card

 4. Jedinstvena smart karticaJedinstvena smart kartica za sve autoceste u RH za osobe s invaliditetom s pravom na besplatnu cestarinu.

 5. ENC - Elektronička naplata cestarineENC - Elektronička naplata cestarine:
  HAC, ARZ, Bina-Istra

 6. Nadoplata cestarine putem SMS poruka i putem WEB portala

Soba 2 Stola© 2004-2023 Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine - HUKA
Sva prava zadržana.