Financiranje autocesta

Izgradnja autocesta, njihovo upravljanje i održavanje može se financirati sredstvima iz proračuna, dakle sredstvima svih građana - poreznih obveznika, bez obzira koliko često oni koristili autoceste. U tom slučaju se davanja za neke druge proračunske namjene (zdravstvo, obrazovanje i dr.) moraju umanjiti. Činjenica je da nema besplatnih autocesta.

Financiranje izgradnje autocesta mogu plaćati i korisnici-pojedinci, koji cestarinu plaćaju svaki put kad koriste određenu infrastrukturu. Neke zemlje s velikim brojem teških vozila u tranzitu ili s malim brojem kilometara autocesta kombiniraju primjenu vinjete (uglavnom za osobna vozila) i izravne naplate (uglavnom za kamione).

U Hrvatskoj se cestarina svim kategorijama vozila naplaćuje izravno, sukladno broju prijeđenih kilometara i takav se način u dokumentima i smjernicama EU smatra pravednim jer poštuje načelo da korisnik plaća onoliko koliko je uslugu koristio.

Europski propisi koji uređuju područje prometa (Bijela knjiga prometne politike, Direktiva o eurovinjeti 1999/62/EZ i 2006/38/EZ) ističu da bi korisnik trebao biti taj koji će u najvećoj mjeri podmiriti troškove prijevoza ljudi i roba.

Soba 2 Stola© 2004-2023 Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine - HUKA
Sva prava zadržana.