Upravni odbor ASECAP-a osnovao je tri stalna stručna odbora (COmité PERmanent-COPER) putem kojih se bavi pitanjima od zajedničkog interesa za sve članice.

COPER I

Bavi se pitanjima naplate cestarine:

 • Analizom različitih sustava naplate; politikom tarifiranja infrastrukturnih objekata, koncesijama i privatno-javnim partnerstvom;
 • Praćenjem tehnološkog razvoja naplate cestarine; proučavanjem budućeg razvoja tehnologija elektroničke naplate cestarine (DSRC, GSM - GPS, GALILEO...) te uspostavljanjem interoperabilnosti tj. Zajedničke europske usluge elektroničke naplate cestarine na autocestama u sklopu projekta CESARE.

COPER II

Bavi se pitanjima sigurnosti prometa i zaštite okoliša:

 • Definiranjem ujednačenih kriterija za prikupljanje podataka o prometnim nezgodama u svim zemljama članicama ASECAP-a i sastavljanje jedinstvene baze podataka.
 • Sudjelovanjem u aktivnostima Europske unije vezanim uz cestovnu sigurnost i zaštitu okoliša.
 • Praćenjem prijedloga Direktiva EU kojima se regulira sigurnost na autocestama i donošenjem stajališta o prijedlozima zakona.

COPER III

Bavi se inteligentnim transportnim sustavima (ITS):

 • Definiranjem zajedničkih ITS strategija u pogledu Centara za upravljanje i kontrolu prometa, Sustava putnih informacija, Upravljanja gospodarskim vozilima, Upravljanja informacijama i Upravljanja u slučaju nesreća.
 • Definiranjem zajedničkih međunarodnih standarda te tehnologije i sučelja za razmjenu podataka.
 • Primjenom zajedničkih temeljnih znanja putem redovne razmjene informacija među članicama ASECAP-a o njihovim telematskim i tehničkim iskustvima.

U okviru COPERA III ASECAP sudjeluje u projektu Proactivity i projektu Easyway.

REETS/EETS

Sukladno Direktivi 2004/52/EC te Odluci EK o EENC-u 2009/750/EC Članice EU su u obavezi uspostaviti europsku uslugu elektroničke naplate cestarine (EENC). Budući da je provedba ovih dvaju propisa EU išla vrlo sporo i bez uporišta u realnosti EK činila je sve ne bi li uspostavila navedenu uslugu.

Stoga je podupirala projekte koji su pridonosili približavanju zacrtanom cilju te su tako postojali projekti CESARE I-IV, koji su pak doveli do projekta uspostave regionalne usluge elektroničke naplate cestarine REETS (Regional European Electronic Toll Service).

REETS projekt je ključan europski projekt sufinanciran iz TEN-T programa temeljem natječaja TEN-T 2012/2013. Cilj projekta je razvijanje EENC-a na regionalnoj razini pružanjem konkretnih tehničkih i komercijalnih rješenja za uklanjanje prepreka u primjeni EENC-a.

U projektu sudjeluju različiti dionici koji rade na provedbi Direktive o EENC-u: Subjekti za naplatu cestarine, Pružatelji usluge EENC-a te Zemlje članice. Predviđeno je i uključivanje vanjskih dionika organiziranjem specifičnih savjetodavnih skupina koje putem različitih aktivnosti pružaju vrijedne ulazne podatke.

Predsjednik konzorcija Projekta je Jean Mesqui, dugogodišnji predsjednik Tehničkog odbora ASECAP-a za naplatu cestarine, te višestruki predsjednik ASECAP-a.

Voditelj Projekta REETS je Hubert Resch iz austrijskog ASFINAG-a.

Nekoliko podataka o Projektu:

 • Proračun Projekta iznosi oko 4.46 milijuna EUR
 • Konzorcij projekta uključuje 16 različitih organizacija
 • Projekt obuhvaća 38.430 km autocesta s naplatom čiji prihodi iznose 22.9 milijardi EUR
 • Dvije glavne organizacije; Udruženje subjekata za naplatu cestarine na autocestama (ASECAP sa 187 tvrtki članica) i Udruženje potencijalnih Pružatelja europske elektroničke usluge naplate cestarine (13 članova) glavni su akteri konzorcija Projekta
 • 8 Zemalja članica uključeno je u aktivnosti Projekta : Austrija, Danska, Francuska, Njemačka, Italija, Poljska, Španjolska i Švicarska.

Nositelji projekta su Europska komisija i ASECAP.

1. Faza Projekta- Analitička faza (Analytical Phase)

Provedene analize su postavile temelj budućeg razvoja i širenja EENC-a stvaranjem platforme koja subjektima za naplatu i pružateljima usluge EENC omogućuje razmjenu ideja, stručnih procjena i znanja o mogućim načinima uspostavljanja interoperabilne usluge elektroničke naplate cestarine na autocestama u Europi.

2. Faza Projekta – Faza praćenja (Monitoring Phase) koja je usmjerena

Ova faza usmjerena je primjenu preporuka utvrđenih tijekom Analitičke faze projekta. Prate se rezultati dobiveni kroz konkretnu provedbu regionalnih projekata pri čemu će se započelo s pilot aktivnostima uspostave EENC-a u različitim tzv. REETS regijama. Osigurava se stalni protok informacija s vanjskim dionicima projekta kojima je omogućen pristup rezultatima projekta i konkretna podrška putem Help Deska, nastojeći prepoznati njihove dileme i odgovoriti na najvažnija pitanja vezana uz REETS.

Projekt završava s 31.12.2015. godine ali svi su suglasni, pa i Europska komisija, da treba nastaviti s projektom u nekom obliku.

Sve zasad dostupne informacije o uspostavljanju usluge REETS moguće je pronaći na službenoj stranici projekta www.reets.eu

Soba 2 Stola© 2004-2024 Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine - HUKA
Sva prava zadržana.