Članicom ASECAP-a

ASECAP je profesionalno europsko udruženje koncesionara za autoceste i objekte s naplatom cestarine. Članicom ASECAP-a može postati nacionalna udruga, ukoliko postoji, ili pak pojedinačno društvo ili tijelo zaduženo za financiranje i/ili građenje i/ili održavanje i/ili upravljanje cestovnom infrastrukturom ili autocestama, čiji prihodi djelomično ili u cijelosti proizlaze iz cestarine koja se naplaćuje korisnicima.

Svaku zemlju može u ASECAP-u zastupati samo jedan subjekt (tvrtka ili udruženje ili tijelo) i to kao punopravni član ili kao pridruženi član.

ASECAP danas ima 17 punopravnih članica: Austrija, Belgija, Danska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Mađarska, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Slovenija, Srbija, Španjolska i Velika Britanija i 4 pridružene članice: Češka, Maroko, Njemačka, Slovačka i Rusija.

Navedene članice gospodare s ukupno 30.000 kilometara autocesta s naplatom cestarine.

Punopravne članice

Punopravne članice su:

  1. Nacionalna udruženja ili grupacije društava koja imaju koncesiju ili su zadužena za građenje ili gospodarenje autocestama s naplatom cestarine u Europi. Članica dobiva pravo zastupanja svoje zemlje ukoliko više od polovice državne mreže autocesta s naplatom (klasičnom naplatom) drže društva koja čine neko udruženje ili grupaciju društava.
  2. Nacionalna udruženja koja upravljaju i održavaju, financiraju i grade autoceste s naplatom cestarine u Europi.

Pridružene članice

U svojstvu pridružene članice mogu u ASECAP biti primljenja nacionalna udruženja autocesta s naplatom cestarine iz zemalja koje nisu iz Europske unije, ali s njome graniče ili su cestom ili Mediteranskim morem izravno povezane s nekom od članica ASECAP-a.

Pridruženim članicama mogu također postati institucije ili udruženja koja imaju izravni interes za razvoj politike autocesta kao i društva zadužena za naplatu naknade korisnicma za korištenje cesta ili autocesta prema načelu prijeđene udaljenosti.

Prijam u članstvo

Kandidati trebaju tajništvu ASECAP-a uputiti pismo s iskazom interesa te opis svoje tvrtke.

Soba 2 Stola© 2004-2024 Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine - HUKA
Sva prava zadržana.