36. godišnji kongres pod nazivom "ASECAP-ovi dani studija i informacija" održan je od 18. do 21. svibnja u Maroku. Tema ovogodišnjeg skupa bila je "Europska infrastruktura preko granica: tržište, konkurencija i održivi promet kao čimbenici razvoja sektora autocesta", a u središtu interesa ovogodišnjeg kongresa bile su dvije Direktive EU ključne za sektor autocesta. Direktiva o interoperabilnosti elektroničkih sustava naplate cestarine i Direktiva o eurovinjeti čiji je novi prijedlog izmjena u pripremi.

Opširnije: ASECAP-ovi dani studija i informacija, Marrakech 2008.

Soba 2 Stola© 2004-2024 Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine - HUKA
Sva prava zadržana.