Ciljevi ASECAP udruženja

Razmjenu informacija i iskustava, sudjelovanje u istraživačkim programima i daljnji razvoj i snaženje sustava direktne naplate cestarine (načelo korisnik-platitelj), kao najučinkovitijeg instrumenta održive, sigurne i za okoliš prijazne prometne politike.

Povećanje učinkovitosti svojih mreža autocesta i stalno unapređivanje razine usluge koja se pruža europskim korisnicima, prateći pritom najsuvremenije tehnologije i najbolje prakse upravljanja autocestama.

Glavni ciljevi Udruženja su:

  • Međusobna razmjena među članicama svekolikih informacija o izgradnji i upravljanju autocestama i objektima pod naplatom (mostovi i tuneli);
  • Zaštita i pojašnjavanje sustava autocesta i objekata s naplatom cestarine;
  • Promidžba i organiziranje među članicama studijskih sastanaka o tehničkim, administrativnim i financijskim pitanjima;
  • Prikupljanje tehničkih i statističkih podataka u svezi izgradnje i upravljanja, primjenjujući ujednačene sheme,  te dostavljanje takvih podataka svojim članicama;
  • Održavanje odnosa s međunarodnim organizacijama i Europskom unijom kao i sudjelovanje u projektima od europskog interesa, po ovlaštenju tijela koja donose odluke.
Soba 2 Stola© 2004-2024 Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine - HUKA
Sva prava zadržana.