Ciljevi, djelatnost i program rada Udruge HUKA

Od ciljeva koji su detaljnije opisani u Statutu Udruge i Programu rada Udruge ističemo sljedeće: