Mreža autocesta

Mreža autocesta

Hrvatska mreža autocesta i
poluautocesta s naplatom
iznosi ukupno 1.340,10 km.
Mrežom gospodare 3 društva.

Karta svih autocesta u RH

Karta svih autocesta u RH

Soba 2 Stola© 2004-2023 Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine - HUKA
Sva prava zadržana.