J.-L. Feito, Predsjednik - ASECAP & ASETA

Koncesionari razmjenjuju iskustva i najbolje prakse te su spremni za buduće izazove koje donosi mobilnost u EU.

38. ASECAP-ovi dani studija i informacija održani su od 30. svibnja do 02. lipnja u Oslu, Norveška, u suradnji s Norvegfinansom (norveško udruženje društava za financiranje autocesta). Na kongresu je sudjelovalo 300-tinjak delegata, prometnih lidera, stručnjaka i visokih dužnosnika iz europskih institucija i društava za autoceste iz 21 zemlje. Glavni sponzori bili su Q-Free, GSA i Norbit.

Financiranje autocesta u doba ekonomske recesije

Prvi dan kongresa bio je posvećen diskusiji o budućnosti cestovne prometne politike između članova ASECAP-a i predstavnika Europske komisije, Europske investicijske banke, norveškog Ministarstva prometa i komunikacija. Prvenstveno su razmatrane mogućnosti financiranja zahtjevnih autocestovnih projekata u uvjetima ekonomske stagnacije i smanjenih ulagačkih ambicija te će stoga trebati puno domišljatosti u financiranju. Moguća rješenja trebati će tražiti svakako u PPP modelu u kombinaciji sa sredstvima EIB-a i strukturalnih fondova. Gospođa Tsingou iz EiB-a također je potvrdila učinkovitost PPP-a i najavila da će EIB revidirati svoje uvjete kreditiranja. Francuski predstavnik naveo je mogućnost financiranja određenih projekata produženjem roka trajanja koncesije. Također je diskutirano i o Odluci EETS 2009/750 Europske komisije od 6. listopada 2009. godine i daljnjim koracima potrebnim da EETS interoperabilnost ugleda svjetlo dana.

Tijekom godina ASECAP-ovi dani studija i informacija napredovali su od događaja koji je bio rezerviran pretežito za ASECAP i njegove članice do najznačajnijeg događaja za Europsku industriju naplate cestarine na kojem sudjeluju predstavnici ministarstava i drugih državnih tijela iz cijele Europe, dobavljači opreme, tvrtke za razvoj i implementaciju rješenja iz područja naplate, konzultanti i top menadžeri iz ASECAP-ovih država članica.

Potražnja za prometnim uslugama raste, ne samo mjereno rastom prometa, već i potražnjom za kvalitetnom cestovnom infrastrukturom. Rastuća globalizacija i prekogranični promet prate europsku integraciju. Neophodno je osigurati siguran, brz i efikasan promet, kako lokalno tako i međunarodno. Naslov kongresa – „Uloga koncesionara u izgradnji sigurne, pametne i čiste prometne politike za Europu“ naznačuje da se zahtjevima za prometnim uslugama može udovoljiti jedino zajedničkom suradnjom država i koncesionara. Kongres je prenio snažnu poruku da su koncesionari spremni i voljni pridonijeti oblikovanju održivih politika za učinkovita rješenja mobilnosti unutar EU te je taj pristup pozdravljeni i podržan od strane EU dužnosnika koji su prisustvovali događaju. Veliki uspjeh kongresa dokazao je još jednom da koncesije za autoceste i model javno-privatnog partnerstva (PPP) pružaju najbolju mogućnost izgradnje pametnih, čišćih i sigurnijih autocesta na području cijele Europe.

Interoperabilnost

Između ostalih problema i pitanja o kojima je bilo riječi, svi relevantni akteri, zajedno sa direktorom kopnenog prometa nove Glave uprave za mobilnost i promet Europske komisije (DG MOVE) g. Grillo-Pasquarellijem i predstavnicima nacionalnih ministarstava, bili su pozvani diskutirati o budućnosti EETS-a (Europske elektroničke naplate cestarine) i osjetljivom pitanju kako premostiti jaz između odredbi definiranih u Odluci komisije 2009/750 i njihove učinkovite provedbe u stvarnosti u kojoj postoje tako različita tržišta.

Interoperabilnost autocesta kompliciran je proces i neusporediv s mobilnom telefonijom gdje postoji stotine milijuna korisnika koje elektronička naplata nema. Postavlja se pitanje tko će financirati ujednačavanje i standardizaciju tolikih različitih sustava. Koncesionare brine što iza Odluke o EETS-u ne stoji realan poslovni plan. Smatraju da bi se Odluka najprije trebala odnositi na one zemlje koje su već spremne za interoperabilnost, a potom na ostale. U protivnom se može dogoditi da samo napravimo mješavinu postojećih sustava i to nazovemo EETS, što se ne može nazvati novim putem.

Istraživanje koje je proveo SHELL, koji je potencijalni Pružatelj EETS usluge, pokazalo je da su korisnici spremni platiti za uslugu EETS-a, da trebaju takvu uslugu, ali samo ako iza nje stoji kvalitetna, učinkovita i poštena usluga. Novi sastanak Regulatornog odbora za EETS održati će se 28. lipnja 2010. na kojem će biti određeni daljnji koraci razvoja.

Stručne tehničke prezentacije

Drugi dan kongresa bio je posvećen prezentacijama podijeljenim u četiri sjednice:

Što se ITS-a tiče, ASECAP je ponovno naglasio snažnu podršku koju daje političkoj predanosti EU u smislu razvoja i implementacije politika i Direktive o inteligentnim transportnim sustavima koja će uskoro biti usvojena. Ipak, podsjetio je dužnosnike na važnost donošenja odluka na temelju konkretnih poslovnih slučajeva i procjene stvarnih potreba korisnika. Koncesionari su dokazali da u području naplate cestarine postoje odlični poslovni slučajevi i podsjetili da su spremni pružiti svoje znanje i stručnost za uspješnu implementaciju sustava na području ITS-a. A. E. Jensen, izvjestitelj o ITS Direktivi iz Odbora za promet Europskog parlamenta pohvalila je ulogu koju u ovom području ima koncesijska industrija kao i brojne resurse koje ima na raspolaganju.

Kongres je također bio i prilika za operatere da još jednom istaknu važnost sigurnosti i zaštite okoliša te naglase kako su te komponente već ugrađene u svakodnevno upravljanje cestovnom infrastrukturom. Članovi ASECAP-a napomenuli su također da uistinu upravljaju najvećim i najkvalitetnijim dijelom TEN cestovne mreže sa najvišim standardima sigurnosti i mjerama zaštite okoliša zahvaljujući resursima i ljudima posvećenima istraživanju i implementaciji. Naglašeno je još jednom da najveću opasnost predstavljaju ruralne ceste. Gospodin Grillo-Pasquarelli podsjetio je da postoji velika razlika u razinama sigurnosti u raznim zemljama EU te da postizanje više razine neće biti laka zadaća osobito u kontekstu nedostatka financijskih sredstava. Sigurnost je pitanje širokog spektra djelovanja i povezano je i s obrazovanjem, zdravstvom, okolišem, zapošljavanjem te djelovanjem policije.

Na kraju treba još napomenuti da je održano nekoliko tehničkih i interaktivnih sjednica, uz sudjelovanje oko 50 govornika iz cijeloga svijeta koji su predstavili najbolje prakse i dali pregled inovativnih pristupa na području tehnologija naplate, ekoloških infrastruktura, sigurnosti i ITS aplikacija. Hrvatska se ovom prilikom predstavila prezentacijom naplatne postaje za bezgotovinsko plaćanje Demerje u sklopu sjednice "Najnovije tehnologije naplate i usluge s dodanom vrijednošću", koju je održao g. Goran Kezunović iz Autoceste Rijeka – Zagreb d.d.

39. ASECAP-ovi dani studija i informacija biti će održani i slijedeće godine, i to po prvi puta u Bruxellesu, sjedištu ASECAP-a i središnjih institucija Europske unije, u periodu od 29. do 31. svibnja 2011.

Program kongresa potražite na www.asecap.com
a prezentacije na www.asecap.com/english/pubinf-contributions-en.html