U Pragu je 1. ožujka 2010. godine, drugu godinu za redom, održana jednodnevna konferencija o sigurnosti prometa na cestama u organizaciji Europskog udruženja koncesionara za autoceste s naplatom cestarine (ASECAP) u suradnji s Kapsch Telematic Service (Republika Češka). Konferencija je održana nakon redovne sjednice Upravnog odbora i Skupštine ASECAP-a.

Na konferenciji pod nazivom "Koordinacija i suradnja: korak prema sigurnosti na cestama u Europi" okupilo se 70 sudionika. Zainteresirani sudionici bili su pozvani prodiskutirati prijedlog novog Akcijskog plana EU o sigurnosti prometa na cestama i upoznati se s najboljim i najinovativnijim praksama iz područja upravljanja autocestama.

ASECAP je Europsko udruženje koncesijskih društava za autoceste i objekte s naplatom cestarine koje okuplja 20 država članica i više od 40 000 km cestovne mreže. ASECAP-ova misija je promicanje naplate cestarine i principa plaćanja korisnika kao najučinkovitijeg alata za financiranje izgradnje, sigurnog upravljanja i učinkovitog održa¬vanja autocesta i drugih većih cestovnih objekata.

ASECAP i njegove članice diljem Europe obvezale su se 2004. godine, potpisivanjem Povelje "Spasimo 25000 života", da će učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi se povećala sigurnost na autocestama i prepolovio broj poginulih u nesrećama.

Stoga je na konferenciji ASECAP predstavio EU institucijama, državnim tijelima i drugim sudionicima sektora cestovnog prometa izvanredne rezultate koje su njene članice postigle u razdoblju od 2000. do 2010. godine.

Mnoge članice, koncesionari s naplatom cestarine, postigli su cilj koji je pred njih stavila Europska komisija, odnosno smanjenje prometnih nesreća za 50%, a neke su čak postigle i više od toga, unatoč povećanju mreže kao i ukupnog broja voznih kilometara!

Tako je od 2002. - 2008. godine, dakle u razdoblju kraćem od deset godina predviđenih EU planom, broj poginulih u Austriji smanjen za 47%, u Francuskoj za 49%, a u Španjolskoj za čak 62%.

Značajna postignuća na području sigurnosti prometa na autocestama rezultat su najboljih praksi u istraživanju, dizajniranju, održavanju i upravljanju koje se primjenjuju na autocestama s naplatom cestarine i prema PPP modelu, pri čemu se prihodi ostvareni od naplate cestarine ponovno investiraju u cestovnu infrastrukturu kako bi bila sigurnija, ekološki održiva i opremljena inteligentnim transportnim sustavima.

Enrico Grillo-Pasquarelli, direktor kopnenog prometa nove Glavne uprave za mobilnost i promet (DG MOVE, tj. bivši DG TREN - Glavna uprava za promet i energiju) srdačno je pozdravio ulogu koncesionara i ASECAP-a, profesionalnog i pouzdanog partnera Europske komisije. Zatim je predstavio glavne elemente kojima se vodio četvrti Akcijski plan sigurnosti EU koji će biti objavljen u svibnju. Fokus buduće strategije EU usmjerit će se na najslabije elemente u lancu sigurnosti prometa na cestama: ponašanju korisnika (edukacija i izobrazba), ranjive skupine korisnika, mrežu cesta niže razine uslužnosti, kontrolu provedbe postojećih pravila i poboljšanje situacije u članicama koje imaju lošije rezultate sigurnosti prometa na cestama.

Gospodin Kaas, zamjenik ministra prometa Republike Češke, istaknuo je važnost buduće strategije EU i sudionicima iznio ambiciozan češki program sigurnosti koji posebnu pažnju poklanja prevenciji, kako u pogledu nadzora projektiranja i izgradnje, tako i u pogledu edukacije korisnika i informativnih kampanja.

Glavni tajnik ASECAP-a, K. Dionelis, izražavajući ponovno jaku podršku ASECAP-a akcijama Europske komisije, naglasio je potrebu koncipiranja pouzdane statistike, jasnih i jednoznačnih zajedničkih definicija i mehanizama prikupljanja podataka. Pritom je pozvao EU dužnosnike da postave jasne ciljeve i fokusiraju se na neodgovarajuće ponašanje korisnika, na ceste niže razine uslužnosti te gradske ceste gdje se događa i najviše nesreća.

U toj perspektivi, ASECAP je spreman svoju stručnost i iskustva svojih članica staviti na raspolaganje europskim institucijama i građanima i tako pridonijeti spašavanju što većeg broja života u desetljeću koje je pred nama.

Prezentacije možete pronaći ovdje:

Provedba EU Direktiva:

Najbolje prakse:

Perspektiva: "Integrirani pristup sigurnosti: obveza glavnih dionika"