36. godišnji kongres pod nazivom "ASECAP-ovi dani studija i informacija" održan je od 18. do 21. svibnja u Maroku. Tema ovogodišnjeg skupa bila je "Europska infrastruktura preko granica: tržište, konkurencija i održivi promet kao čimbenici razvoja sektora autocesta", a u središtu interesa ovogodišnjeg kongresa bile su dvije Direktive EU ključne za sektor autocesta. Direktiva o interoperabilnosti elektroničkih sustava naplate cestarine i Direktiva o eurovinjeti čiji je novi prijedlog izmjena u pripremi.

Kongres je okupio 350 delegata iz 170 tvrtki iz Europe. Službeni početak kongresa 19. svibnja obilježen je uvodnim govorima predsjednika ASECAP-a Fabrizia Palenzone iz talijanskog AISCAT-a, Karima Ghellaba, marokanskog ministra prometa i opremanja te generalnog direktora Autocesta Maroka, Otmana Fassi Fehrija.

Oni su ponovili da je naplaćivanje cestarine neminovnost. Svim zemljama najveći je izazov osigurati visoka sredstva za izgradnju infrastrukture, a neke zemlje koje su mrežu izgradile proračunskim novcem uvode na njoj naplatu cestarine za kamione (Njemačka, Francuska na 14.000 km državnih cesta).

Prva radna sjednica nosila je naziv "Ograničenja i izazovi restrukturiranja i uvođenja zakonodavnog okvira EU za industriju naplate cestarine". Raspravljalo se o izmjenama Direktive o eurovinjeti koja predlaže da se naplata koristi za pokrivanje troškova koje cestovni promet donosi društvu u cjelini (zagađenje, prometne nezgode i dr.).

Sektor autocesta s naplatom cestarine tako se nalazi pred značajnim promjenama jer naplata cestarine, od koje se tradicionalno očekivalo da služi za financiranje građenja i održavanja infrastrukture, može dobiti i ulogu instrumenta prometne politike u cilju regulacije prometa, smanjenja gužvi, zagušenja i zagađenja, za promociju alternativnih vidova prometa i dr.

Predsjednik Palenzona zaključio je da bi se sredstva iz poreza, cestarine i drugih naknada za ceste morale koristiti za razvoj cestovnog sektora i povrat investicija, a ne za defavoriziranje cesta.

Druga sjednica dala je pregled aktivnosti sektora autocesta s naplatom cestarine. Izvješća su podnijeli glavni tajnik ASECAP-a i predsjedavatelji triju stalnih stručnih odbora ASECAP-a: za naplatu (COPER I), za sigurnost (COPER II) i za inteligentne transportne sustave (COPER III). Izvještaj je podnijelo i svjetsko udruženje autocesta i tunela s naplatom iz Washingtona (IBTTA).

Drugog dana kongresa održane su 4 paralelne sjednice s tehničkim izlaganjima na temu:

  • Uloga ITS-a u razvoju sigurnih autocesta
  • Očuvanje okoliša: prevencija eksternih troškova kroz koncesijske modele
  • Kontrola plaćanja cestarine. Pravni okvir i praksa
  • Upravljanje prometom i hitno spašavanje: najbolje prakse i suradnja

Kroz izlaganja je bilo moguće dobiti uvid u najbolje prakse gospodarenja autocestama.

Tehnička izlaganja potražite na www.asecap.com

Soba 2 Stola© 2004-2022 Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine - HUKA
Sva prava zadržana.