Novo izdanje Nacionalnog izvješća HUKA-e za 2016. godinu. objavljeno je u svibnju i donosi godišnji pregled podataka o izgradnji autocesta, puštanju u promet novih dionica, statističke podatke o prihodima, prometu i prometnih nezgodama svih društava za autoceste te kratkoročne i dugoročne planove društava koje gospodare autocestama.

Ukupna mreža autocesta u Hrvatskoj na dan 1. siječnja 2017. godine iznosila je 1.313,8 km.

Sjedište udruge je na novoj adresi:

Širolina 4 (u zgradi Hrvatskih autocesta d.o.o)

Srpanj 2016

44. godišnji kongres ASECAP-a održan je od 23.-25. svibnja u Madridu. Istraživana je ključna uloga autocesta u pružanju integrirane i održive mobilnosti u Europi.

Opširnije: ASECAP-ovi dani studija i informacija

Soba 2 Stola© 2004-2019 Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine - HUKA
Sva prava zadržana.