Novo izdanje Letka o naplati cestarine pruža osnovne informacije o načinima plaćanja cestarine i dijelovima mreže autocesta na kojima je dostupna elektronička naplata cestarine te druge korisne informacije.

Soba 2 Stola© 2004-2019 Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine - HUKA
Sva prava zadržana.