Sjedište udruge je na novoj adresi:

Širolina 4 (u zgradi Hrvatskih autocesta d.o.o)

Soba 2 Stola© 2004-2021 Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine - HUKA
Sva prava zadržana.