Europsko udruženje autocesta ASECAP organiziralo je i koordiniralo završni dan projekta poznatog pod nazivom REETS. Događaj je održan u sjedištu Europskog socijalnog i ekonomskog odbora u Bruxellesu u nazočnosti stotinjak sudionika.

REETS (Regional European electronic toll service – Regionalna europska usluga elektroničke naplate cestarine) je europski projekt kojim se nastoji provesti Odluka 2009/750/EZ o interoperabilnosti sustava elektroničke naplate cestarine na razini cjelokupne EU.

 

Od strane Europskog socijalnog i ekonomskog odbora sudjelovao je g. Stefan Back, izvjestitelj za pitanja Bijele knjige prometne politike. On je naglasio da je ključna namjera Direktive o interoperabilnosti postići uravnoteženo, pošteno i učinkovito naplaćivanje cestarine. Podsjetio je da je od donošenja Direktive 2004. godine do danas prošlo već 11 godina te da ta priča nije uspješna priča, ali da se stvari pomiču s mrtve točke.

Tijekom seminara analizirani su ključni rezultati projekta REETS, dijela koji se odnose na ključnu aktivnost br.7 Dobit od iskustva: Informacijska platforma projekta REETS/EETS te koordinacija razvoja i primjene raznih međudržavno orijentiranih pilot projekata u regijama EU.

Zajednički jezik

Glavni tajnik ASECAP-a g. Dionelis podsjetio je da je upravo ASECAP tražio od EK osnivanje projekta REETS u kojem će zajedničko rješenje tražiti svi glavni sudionici: Subjekti za naplatu cestarine udruženi u ASECAP te potencijalni Pružatelji usluge EENC koji su se udružili u asocijaciju AETIS. Dionelis je naglasio da je projekt pokazao što treba dalje činiti budući da su svi sudionici konačno usuglasili termine o kojima razgovaraju i imaju zajedničko shvaćanje svakog pojedinog pitanja.

To je bio ključni korak u približavanju jer su svi sudionici imali različito poimanje komercijalnih i pravnih pitanja, standarda, ključnih indikatora kvalitete i dr. zbog različitih koncepata i iskustava naplate cestarine u različitim zemljama. Sada su ti termini usuglašeni i zna se točno na što se odnose.

Izvor informacija o napredovanju uspostave EENC-a

Info platforma projekta REETS iznimno je važan izvor informacija jer čini dostupnima javnosti postignuća u vezi REETS-a u zemljama članicama EU i daje pregled toga što se događa s naplatom cestarine u pojedinim zemljama EU. Tu je i lista svih nacionalnih registara usluge EENC u članicama EU. Info portal je www.reets.eu . Svi rezultati projekta dostupni su svima na Info portalu i prikazuju i primjere projekata razvoja regionalne usluge elektroničke naplate cestarine.

Portal donosi i važne poveznice na druge partnere u projektu, posebice na udruženje potencijalnih pružatelja usluge EENC koji su grupirani oko asocijacije AETIS koja broji 12 članova. Njihov link je www.aetis-europe.eu, a sjedište im je u Belgiji.

Njemačka predstavnica Edith Buss iz Ministarstva prometa i digitalne infrastrukture pohvalila je posebno dva aspekta informacija dostupnih na Info portalu. To je popis Izjava o domeni EENC po zemljama kao i Koraci za akreditaciju za pilot projekt REETS. Ona se zalagala da se u nekom obliku projekt REETS nastavi i u 2016. godini. Posebice smatra da portal treba nadopuniti informacijama o uslugama REETS : EasyGO, Toll2GO, TIS-PL, SIT-MP, VIA-T i dr.

Notificirana tijela – tijela ovlaštena za ispitivanje sukladnosti

Predstavnik Tijela ovlaštenog za ispitivanje sukladnosti (Notified Body), g. Marco de Angelis, podsjetio je da je uloga NT da u cjelokupnom procesu usluge EENC bude treća strana koja treba osigurati jedinstvenu primjenu tehničkih zahtjeva i dati vodič za standarde koje treba primjenjivati. Ti standardi ažuriraju se dva puta godišnje i objavljuju na stanicama NT. Europska komisija tražila je od NT da identificira praznine u standardizaciji usluge EENC te da unaprijedi procedure kako bi se certifikacijski postupak pojednostavio i potaknula harmonizacija. Stranica NT-a je www.nb-eets.eu

Što će se dalje događati

Prema mišljenju koje je iznio voditelj projekta REETS Hubert Resch, a za koje je naglasio da je njegovo osobno mišljenje, pilot projekti na regionalnoj razini nastaviti će se širiti u 2016. godini i obuhvatiti Švicarsku, Njemačku, Norvešku, Poljsku i Belgiju te da će se prema europskoj usluzi elektroničke naplate cestarine ići tek 2017. godine. Jasno je istaknuo da su neke zemlje i njihovi sustavi ENC-a od središnjeg interesa za Pružatelje usluge EENC (Italija, Francuska, Njemačka, Austrija, Danska, Češka, Poljska dok su druge manje zanimljive zbog perifernog položaja ili malog prometa (Slovenija, Hrvatska, Rumunjska, Nizozemska, Švedska).

 

Prvi registrirani Pružatelj usluge EENC je tvrtka AGES registrirana u Njemačkoj. Registrirana je u svibnju 2015. godine i ima namjeru postati Pružatelj EENC usluge za sva područja pod ENC-om kako i propisuje Odluka 2009/750/EZ. AGES je do sada već zatražio i primio veliki broj informacija od Francuske, Austrije, Danske dok je od Italije, Njemačke i Poljske dobio tek djelomična ili uopće nije dobio informacije.

ASFINAG prezentirao plan provedbe pilot projekta u svojoj zemlji

ASFINAG je prikazao da Postupak akreditacije i registracije, sukladno Vodiču za primjenu REETS-a (D.7.1), predviđa 10 koraka od provjere preduvjeta do uspješnog operativnog poslovanja. Potencijalni pružatelji usluge EENC su brojni (12) jer su svi zainteresirani raditi u Austriji. Cilj je provesti REETS projekt do konca 2016. Godine, ali imajući u vidu 10 nužnih koraka raspored će biti vrlo zgusnut. Do tada ASFINAG planira uvesti novi centralni sustav za uslugu REETS i novu opremu na cesti.

Paralelno će se uključiti i Danska i Švedska, ali za njih nisu zainteresirani svi Pružatelji usluge EENC. Očekuje se također provedba 10 potrebnih koraka. Raspored svih zemalja je sinkroniziran, ali kritična točka će biti finalizacija ugovora s pružateljima usluge REETS.

Zemlje će koristiti praksu projekta EasyGO, koja je kompleksna, ali korisna i uspješna te će primijeniti istu arhitekturu razmjene podataka i sličnu proceduru prihvata uređaja. Sinkroniziran je i raspored testiranja uređaja za prikladnost upotrebe.

Prepreke daljnjem napredovanju

Subjekti za naplatu cestarine iznijeli su činjenicu da postoji asimetrija odnosa između Subjekata za naplatu cestarine i Pružatelja usluge EENC jer Pružatelji ne moraju pokrivati čitavo područje EU budući da nema sankcija ako to ne učine dok se subjekti za naplatu moraju pripremiti za pružanje usluge EENC tj. na ukupnom teritoriju EU.

Predsjednica udruženja potencijalnih pružatelja usluge EENC, Eva Tzoneva, istaknula je da i Subjekti za naplatu cestarine i Pružatelji usluge EENC moraju uložiti ogroman novac za uspostavu interoperabilnosti. Prema njezinom mišljenju potrebno je utvrditi jasna načela poštene naknade i raspored troškova među dionicima. Smatra da ne smije biti diskriminacije među nacionalnim pružateljima usluge i pružateljima usluge EENC. Napomenula je također da je potrebno olakšati postupak registracije što se vidi po teškoćama s kojima se suočava AGES. Hitno je potrebna i standardizacija postupka registracije. Zaključila je da pan-europska pokrivenost uslugom EENC nije realna u naredne 2 godine. Za to su potrebne dodatne pripreme, uspostava centralnog tijela za mirenje, upravljanje pan-europskom uslugom interoperabilnosti i daljnja standardizacija.

Voditelj projekta Hubert Resch postavio je nekoliko završnih pitanja. Je li pan-europska usluga EENC doista nužna i koliko korisnika ima potrebu za takvom uslugom, te najzad tko će takvu uslugu platiti? Je li EENC potreban i za osobna vozila? Koje su izravne koristi uvođenja usluge EENC i hoće li ona u budućnosti donijete neke uštede? Napomenuo je da što više subjekata za naplatu bude uključeno u uslugu EENC to će usluga biti jeftinija. Najzad, zaključio je da provedba interoperabilnosti zahtijeva ulaganje, fleksibilnost i otvorenost.

Francuski predstavnik Jean Mesqui istaknuo je i problem da se nacionalni subjekt za naplatu ENC usluge ne može registrirati ukoliko nije Pružatelj usluge EENC jer tako nalaže Direktiva 2004/52/EZ,

što je diskriminirajuće i svakako treba promijeniti u zakonu. Pojasnio je također da EU ne propisuje da usluga EENC podrazumijeva jedan ENC uređaj i jedan račun, već da podrazumijeva jedan uređaj i jedan ugovor, a za svaku zemlju može postojati jedan račun kako bi se mogao vršiti povrat PDV-a i drugo.

Napomenuo je također da bi naknada Pružatelju usluge EENC trebala biti poštena i subjekt za naplatu cestarine ne bi smio biti jedini koji snosi trošak te usluge već bi se ona trebala financirati i iz usluga koje pruža Pružatelj usluge EENC.

Zaključak

Sva pitanja i problemi su jasni, kao što su jasne i otvorene prilike koje se pružaju ASECAP-u i njegovim članovima. Izbor cestarina-taksa-vinjeta bit će središnje pitanje budućih aktivnosti Europske unije koje se planiraju u sektoru prometa, a koje će biti uključene u budući Paket cestovnog razvoja EU. Predstavnik EK, Odjela za cestovni promet u DG MOVE-u Eddy Liegeois potvrdio je na konferenciji da će EK preuzeti odgovornost za daljnju uspostavu EENC-a te da se priprema paket propisa koji će biti prezentiran u prosincu 2016. godine. Iz svega je razvidno da će Subjekti za naplatu cestarine i Pružatelji usluge EENC u narednim godinama morati puno investirati da postignu europsku interoerabilnost.

Soba 2 Stola© 2004-2021 Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine - HUKA
Sva prava zadržana.