U travnju 2015. godine objavljeno je novo izdanje Nacionalnog izvješća HUKA-e za 2014. godinu. Publikacija donosi godišnji pregled podataka o izgradnji autocesta, puštanju u promet novih dionica, statističke podatke o prihodima, prometu i prometnih nezgodama svih društava za autoceste te kratkoročne i dugoročne planove društava koje gospodare autocestama. Izdanje Nacionalnog izvješća HUKA-e dostupno je na hrvatskom i engleskom jeziku.

Ukupna mreža autocesta u Hrvatskoj na dan 31. prosinca 2014. godine iznosila je 1.289,4 km. Autocestama upravljaju 4 tvrtke:

  • Hrvatske autoceste d.o.o. (upravljaju autocestama A1, A3, A4, A5, A10, A11 i tunel Sv.Ilija)
  • BINA-ISTRA d.d. (upravlja autocestama A8 i A9, tzv. Istarskim Y),
  • Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. (upravlja autocestama A6, A7, dijelom A1 i Krčkim mostom)
  • Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o (upravlja autocestom A2).
 Društvo2013.2014.Plan 2015.
1. HAC d.o.o. 901,4 * 901,4 925,6
2. ARZ d.d. 181,0 * 187,0 187,0
3. Bina-Istra d.d. 141,0 * 141,0 141,0
4. AZM d.o.o. 60,0* 60,0 60,0
UKUPNO: 1.288,5   1.313,6

* revidirani km mreže sukladno podacima službe održavanja

Soba 2 Stola© 2004-2021 Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine - HUKA
Sva prava zadržana.