U travnju ove godine HUKA je objavila novo izdanje Nacionalnog izvješća o autocestama u Republici Hrvatskoj za 2013. godinu. Publikacija donosi godišnji pregled podataka za sva 4 društva koja gospodare autocestama.

U publikaciji možete pronaći pregled izgradnje autocesta u prošloj godini, puštanja u promet novih dionica te plan otvaranja dionica u 2014. godini. Donosimo i pregled sustava naplate koji se primjenjuju na hrvatskim autocestama kao i statističke podatke o prihodima, prometu i prometnih nezgodama za sve autoceste te kratkoročne i dugoročne planove društava koja gospodare autocestama. Izdanje Nacionalnog izvješća HUKA-e je dvojezično i dostupno je na hrvatskom i engleskom jeziku.

Soba 2 Stola© 2004-2021 Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine - HUKA
Sva prava zadržana.