Upravni odbor ASECAP-a osnovao je tri stalna stručna odbora (COmité PERmanent-COPER) putem kojih se bavi pitanjima od zajedničkog interesa za sve članice.

COPER I

Bavi se pitanjima naplate cestarine:

COPER II

Bavi se pitanjima sigurnosti prometa i zaštite okoliša:

COPER III

Bavi se inteligentnim transportnim sustavima (ITS):

U okviru COPERA III ASECAP sudjeluje u projektu Proactivity i projektu Easyway.

REETS/EETS

Sukladno Direktivi 2004/52/EC te Odluci EK o EENC-u 2009/750/EC Članice EU su u obavezi uspostaviti europsku uslugu elektroničke naplate cestarine (EENC). Budući da je provedba ovih dvaju propisa EU išla vrlo sporo i bez uporišta u realnosti EK činila je sve ne bi li uspostavila navedenu uslugu.

Stoga je podupirala projekte koji su pridonosili približavanju zacrtanom cilju te su tako postojali projekti CESARE I-IV, koji su pak doveli do projekta uspostave regionalne usluge elektroničke naplate cestarine REETS (Regional European Electronic Toll Service).

REETS projekt je ključan europski projekt sufinanciran iz TEN-T programa temeljem natječaja TEN-T 2012/2013. Cilj projekta je razvijanje EENC-a na regionalnoj razini pružanjem konkretnih tehničkih i komercijalnih rješenja za uklanjanje prepreka u primjeni EENC-a.

U projektu sudjeluju različiti dionici koji rade na provedbi Direktive o EENC-u: Subjekti za naplatu cestarine, Pružatelji usluge EENC-a te Zemlje članice. Predviđeno je i uključivanje vanjskih dionika organiziranjem specifičnih savjetodavnih skupina koje putem različitih aktivnosti pružaju vrijedne ulazne podatke.

Predsjednik konzorcija Projekta je Jean Mesqui, dugogodišnji predsjednik Tehničkog odbora ASECAP-a za naplatu cestarine, te višestruki predsjednik ASECAP-a.

Voditelj Projekta REETS je Hubert Resch iz austrijskog ASFINAG-a.

Nekoliko podataka o Projektu:

Nositelji projekta su Europska komisija i ASECAP.

1. Faza Projekta- Analitička faza (Analytical Phase)

Provedene analize su postavile temelj budućeg razvoja i širenja EENC-a stvaranjem platforme koja subjektima za naplatu i pružateljima usluge EENC omogućuje razmjenu ideja, stručnih procjena i znanja o mogućim načinima uspostavljanja interoperabilne usluge elektroničke naplate cestarine na autocestama u Europi.

2. Faza Projekta – Faza praćenja (Monitoring Phase) koja je usmjerena

Ova faza usmjerena je primjenu preporuka utvrđenih tijekom Analitičke faze projekta. Prate se rezultati dobiveni kroz konkretnu provedbu regionalnih projekata pri čemu će se započelo s pilot aktivnostima uspostave EENC-a u različitim tzv. REETS regijama. Osigurava se stalni protok informacija s vanjskim dionicima projekta kojima je omogućen pristup rezultatima projekta i konkretna podrška putem Help Deska, nastojeći prepoznati njihove dileme i odgovoriti na najvažnija pitanja vezana uz REETS.

Projekt završava s 31.12.2015. godine ali svi su suglasni, pa i Europska komisija, da treba nastaviti s projektom u nekom obliku.

Sve zasad dostupne informacije o uspostavljanju usluge REETS moguće je pronaći na službenoj stranici projekta www.reets.eu