Ciljevi ASECAP udruženja

Razmjenu informacija i iskustava, sudjelovanje u istraživačkim programima i daljnji razvoj i snaženje sustava direktne naplate cestarine (načelo korisnik-platitelj), kao najučinkovitijeg instrumenta održive, sigurne i za okoliš prijazne prometne politike.

Povećanje učinkovitosti svojih mreža autocesta i stalno unapređivanje razine usluge koja se pruža europskim korisnicima, prateći pritom najsuvremenije tehnologije i najbolje prakse upravljanja autocestama.

Glavni ciljevi Udruženja su: